Menu
Your Cart

Alyans Tarihçesi

Alyansın Tarihçesi


Romalılar ve Mısırlılar yüzük parmağında direk kalbe doğru akan bir atardamar olduğuna inanırlardı. Eski Mısır’da yüzük ebedi aşkın sembolü idi. Daha sonra Romalıl'arda , yüzüğün genç bir kız tarafından kabul edilmesi bağlılığın, yasal anlaşmanın ve artık özgür olmadığını gösteren bir sembol oldu. İskandinavyalı kadınlar nişanlılık-evlilik ve anneliği sembolize eden üç yüzük takarlardı.

Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. Koloni zamanında , bazı topluluklar mücevheri gereksiz gördükleri için yüzük takmayı reddetmişlerdir. Bunun yerine evlilik sırasında birbirlerine daha yararlı olduğunu düşündükleri dikiş yüzüğü hediye ediyorlardı.

Fakat evlendikten sonra genellikle dikiş yüzüğünün alt kısmını keserek halka şekline getiriyorlardı.

Hangi kültür olursa olsun , hangi yüzyıl olursa olsun , insanlar birleşmelerini yüzüklerle mühürlemenin önemini kabul ettiler. Zaman geçerken gelenekler değişti ve günümüz kadınları sonsuz sevgilerinin sembolü olarak alyans takarken , erkeklerin çoğu da sadakat ve bağlılık işareti olarak alyans takmayı tercih ediyorlar.